Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille ja koko liitolle tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.


Paikallinen edunvalvonta vanhusneuvostossa

Juvan kunnan vanhusneuvostossa Juvan Senioreilla on edustus. Edustajamme on Ulla  Löppönen ja Eija Luukkonen.


Alueellinen edunvalvonta

Etelä-Savon Senioripiirin kautta meillä on edustus Etelä-Savon Eläkeläisneuvottelukunnassa.


Valtakunnallinen edunvalvonta    

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestön.