Edunvalvonta

Jäsenyytesi on meille ja koko liitolle tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallinen edunvalvonta vanhus- ja vammaisneuvostossa

Juvan kunnan vanhus- ja vammaisneuvostossa Juvan Senioreilla on edustus. Edustajamme ovat Eija Luukkonen ja Jorma Horttana.

Alueellinen edunvalvonta

Etelä-Savon hyvinvointialueen vanhusneuvoston puheenjohtaja on Eija Luukkonen. 

Valtakunnallinen edunvalvonta    

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestön, EETUn.